cvk
Salas novads (2 saraksti, 31 kandidāti) (13 mandāti) statistika

"Vienoti mūsu novadam"
"Sēļu zeme"