cvk
Lubānas novads (3 saraksti, 44 kandidāti) (13 mandāti) statistika

Rītdiena
LUBĀNAS NOVADAM
"Mūsu Mājas"