cvk
Ērgļu novads (3 saraksti, 42 kandidāti) (13 mandāti) statistika

Mēs Ērgļu novadam
''NOVADNIEKI''
Vienoti Ērgļu novadam