Statistika par
2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 737, kandidātu skaits - 11196, mandātu skaits - 1765)


Dzimums
Vīrieši 6528 58,3%
Sievietes 4668 41,7%

Izglītība
augstākā 7116 63,6%
vidējā 3900 34,8%
pamata 180 1,6%

Vecums
18 gadi 33 0,3 %
19 gadi 62 0,6 %
20 gadi 93 0,8 %
21 - 30 gadi 1413 12,6%
31 - 40 gadi 2499 22,3%
41 - 50 gadi 3694 33%
51 - 60 gadi 2386 21,3%
61 - 70 gadi 841 7,5%
71 - 80 gadi 165 1,5%
Virs 80 gadiem 10 0,1 %
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Vecākais kandidāts: 88 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 44,4 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Dānijas 2 0 %
Latvijas 11187 99,9%
Latvijas, ASV 1 0 %
Latvijas, Vācijas 2 0 %
Lietuvas 2 0 %
Vācijas 1 0 %
Zviedrijas 1 0 %
-

Tautība
armēņi 2 0 %
azerbaidžāņi 1 0 %
baltkrievi 25 0,2 %
baškīri 1 0 %
čigāni 3 0 %
dāņi 1 0 %
ebreji 7 0,1 %
grieķi 3 0 %
gruzīni 2 0 %
igauņi 5 0 %
krievi 450 4%
latvieši 8065 72%
lietuvieši 59 0,5 %
lībieši 7 0,1 %
mordvieši 2 0 %
poļi 80 0,7 %
somi 1 0 %
ukraiņi 31 0,3 %
uzbeki 1 0 %
vācieši 5 0 %
zviedri 1 0 %
nav norādīta 2442 21,8%
-

Kandidēšana
Dzīvo 9436 84,3%
Dzīvo, ir īpašums 52 0,5 %
Dzīvo, strādā 361 3,2%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 180 1,6%
Ir tikai īpašums 417 3,7%
Strādā 740 6,6%
Strādā, ir īpašums 10 0,1 %