Statistika par
Rīgas Domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 16, kandidātu skaits - 778)


Dzimums
Vīrieši 561 72,1%
Sievietes 217 27,9%

Izglītība
augstākā 611 78,5%
vidējā 161 20,7%
pamata 6 0,8 %

Vecums
19 gadi 5 0,6 %
20 gadi 10 1,3%
21 - 30 gadi 134 17,2%
31 - 40 gadi 135 17,4%
41 - 50 gadi 193 24,8%
51 - 60 gadi 157 20,2%
61 - 70 gadi 112 14,4%
71 - 80 gadi 30 3,9%
Virs 80 gadiem 2 0,3 %
+
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
Vecākais kandidāts: 82 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 46 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 777 99,9%
Lietuvas 1 0,1 %

Tautība
armēņi 2 0,3 %
baltkrievi 1 0,1 %
ebreji 2 0,3 %
krievi 46 5,9%
latvieši 462 59,4%
lībieši 3 0,4 %
poļi 5 0,6 %
ukraiņi 4 0,5 %
uzbeki 1 0,1 %
vācieši 1 0,1 %
zviedri 1 0,1 %
nav noradita 250 32,1%
-

Kandidēšana
Dzīvo 622 79,9%
Dzīvo, ir īpašums 2 0,3 %
Dzīvo, strādā 9 1,2%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 8 1%
Ir tikai īpašums 7 0,9 %
Strādā 129 16,6%
Strādā, ir īpašums 1 0,1 %