Statistika par
Jelgavas pilsētas domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 11, kandidātu skaits - 159)


Dzimums
Vīrieši 109 68,6%
Sievietes 50 31,4%

Izglītība
augstākā 111 69,8%
vidējā 45 28,3%
pamata 3 1,9%

Vecums
18 gadi 1 0,6 %
19 gadi 1 0,6 %
20 gadi 3 1,9%
21 - 30 gadi 27 17%
31 - 40 gadi 31 19,5%
41 - 50 gadi 41 25,8%
51 - 60 gadi 31 19,5%
61 - 70 gadi 19 11,9%
71 - 80 gadi 5 3,1%
-
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Vecākais kandidāts: 73 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 44,7 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 159 100%

Tautība
krievi 4 2,5%
latvieši 86 54,1%
poļi 1 0,6 %
nav noradita 68 42,8%

Kandidēšana
Dzīvo 129 81,1%
Dzīvo, strādā 9 5,7%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 4 2,5%
Ir tikai īpašums 5 3,1%
Strādā 12 7,5%