Statistika par
Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 11, kandidātu skaits - 163)


Dzimums
Vīrieši 108 66,3%
Sievietes 55 33,7%

Izglītība
augstākā 105 64,4%
vidējā 56 34,4%
pamata 2 1,2%

Vecums
20 gadi 4 2,5%
21 - 30 gadi 16 9,8%
31 - 40 gadi 40 24,5%
41 - 50 gadi 59 36,2%
51 - 60 gadi 32 19,6%
61 - 70 gadi 10 6,1%
71 - 80 gadi 2 1,2%
-
Jaunākais kandidāts: 20 gadi
Vecākais kandidāts: 73 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 43,8 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 163 100%

Tautība
igauņi 1 0,6 %
krievi 8 4,9%
latvieši 105 64,4%
lietuvieši 3 1,8%
nav noradita 44 27%
-

Kandidēšana
Dzīvo 138 84,7%
Ir tikai īpašums 3 1,8%
Strādā 22 13,5%