Statistika par
Liepājas pilsētas domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 11, kandidātu skaits - 182)


Dzimums
Vīrieši 108 59,3%
Sievietes 74 40,7%

Izglītība
augstākā 128 70,3%
vidējā 53 29,1%
pamata 1 0,5 %
-

Vecums
18 gadi 1 0,5 %
21 - 30 gadi 30 16,5%
31 - 40 gadi 56 30,8%
41 - 50 gadi 40 22%
51 - 60 gadi 35 19,2%
61 - 70 gadi 16 8,8%
71 - 80 gadi 4 2,2%
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Vecākais kandidāts: 80 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 43,7 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Dānijas 1 0,5 %
Latvijas 180 98,9%
Zviedrijas 1 0,5 %
-

Tautība
baltkrievi 1 0,5 %
dāņi 1 0,5 %
igauņi 1 0,5 %
krievi 15 8,2%
latvieši 131 72%
lietuvieši 4 2,2%
poļi 1 0,5 %
ukraiņi 2 1,1%
nav noradita 26 14,3%
-

Kandidēšana
Dzīvo 134 73,6%
Dzīvo, ir īpašums 1 0,5 %
Dzīvo, strādā 12 6,6%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 2 1,1%
Ir tikai īpašums 5 2,7%
Strādā 28 15,4%