Statistika par
Rēzeknes pilsētas domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 17, kandidātu skaits - 238)


Dzimums
Vīrieši 160 67,2%
Sievietes 78 32,8%

Izglītība
augstākā 167 70,2%
vidējā 70 29,4%
pamata 1 0,4 %

Vecums
18 gadi 1 0,4 %
20 gadi 2 0,8 %
21 - 30 gadi 37 15,5%
31 - 40 gadi 56 23,5%
41 - 50 gadi 77 32,4%
51 - 60 gadi 45 18,9%
61 - 70 gadi 17 7,1%
71 - 80 gadi 3 1,3%
-
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Vecākais kandidāts: 77 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 43,5 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 238 100%

Tautība
ebreji 1 0,4 %
grieķi 1 0,4 %
krievi 27 11,3%
latvieši 137 57,6%
poļi 6 2,5%
nav noradita 64 26,9%
-

Kandidēšana
Dzīvo 182 76,5%
Dzīvo, strādā 26 10,9%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 1 0,4 %
Ir tikai īpašums 6 2,5%
Strādā 23 9,7%