Statistika par
Ventspils pilsētas domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 9, kandidātu skaits - 95)


Dzimums
Vīrieši 61 64,2%
Sievietes 34 35,8%

Izglītība
augstākā 79 83,2%
vidējā 16 16,8%

Vecums
19 gadi 1 1,1%
20 gadi 2 2,1%
21 - 30 gadi 9 9,5%
31 - 40 gadi 32 33,7%
41 - 50 gadi 24 25,3%
51 - 60 gadi 13 13,7%
61 - 70 gadi 13 13,7%
71 - 80 gadi 1 1,1%
+
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
Vecākais kandidāts: 73 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 44 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 95 100%

Tautība
baltkrievi 1 1,1%
čigāni 1 1,1%
ebreji 1 1,1%
gruzīni 1 1,1%
krievi 6 6,3%
latvieši 62 65,3%
mordvieši 1 1,1%
poļi 1 1,1%
nav noradita 17 17,9%
-

Kandidēšana
Dzīvo 69 72,6%
Dzīvo, strādā 6 6,3%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 7 7,4%
Ir tikai īpašums 1 1,1%
Strādā 12 12,6%