Statistika par
Pļaviņu novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 10, kandidātu skaits - 149)


Dzimums
Vīrieši 94 63,1%
Sievietes 55 36,9%

Izglītība
augstākā 60 40,3%
vidējā 84 56,4%
pamata 5 3,4%
+

Vecums
18 gadi 1 0,7 %
19 gadi 1 0,7 %
21 - 30 gadi 17 11,4%
31 - 40 gadi 30 20,1%
41 - 50 gadi 49 32,9%
51 - 60 gadi 33 22,1%
61 - 70 gadi 14 9,4%
71 - 80 gadi 4 2,7%
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Vecākais kandidāts: 74 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 45,6 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 149 100%

Tautība
krievi 9 6%
latvieši 95 63,8%
poļi 1 0,7 %
nav noradita 43 28,9%
-

Kandidēšana
Dzīvo 137 91,9%
Ir tikai īpašums 6 4%
Strādā 6 4%