Statistika par
Kokneses novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 3, kandidātu skaits - 52)


Dzimums
Vīrieši 20 38,5%
Sievietes 32 61,5%

Izglītība
augstākā 38 73,1%
vidējā 14 26,9%

Vecums
21 - 30 gadi 5 9,6%
31 - 40 gadi 9 17,3%
41 - 50 gadi 21 40,4%
51 - 60 gadi 14 26,9%
61 - 70 gadi 2 3,8%
71 - 80 gadi 1 1,9%
-
Jaunākais kandidāts: 21 gadi
Vecākais kandidāts: 73 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 45,9 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 52 100%

Tautība
krievi 3 5,8%
latvieši 48 92,3%
poļi 1 1,9%

Kandidēšana
Dzīvo 47 90,4%
Ir tikai īpašums 1 1,9%
Strādā 4 7,7%