Statistika par
Skrīveru novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 6, kandidātu skaits - 70)


Dzimums
Vīrieši 25 35,7%
Sievietes 45 64,3%

Izglītība
augstākā 40 57,1%
vidējā 27 38,6%
pamata 3 4,3%

Vecums
19 gadi 2 2,9%
20 gadi 1 1,4%
21 - 30 gadi 18 25,7%
31 - 40 gadi 14 20%
41 - 50 gadi 22 31,4%
51 - 60 gadi 9 12,9%
61 - 70 gadi 2 2,9%
71 - 80 gadi 2 2,9%
+
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
Vecākais kandidāts: 73 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 40,1 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 70 100%

Tautība
latvieši 55 78,6%
lietuvieši 1 1,4%
nav noradita 13 18,6%
-

Kandidēšana
Dzīvo 69 98,6%
Strādā 1 1,4%