Statistika par
Balvu novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 7, kandidātu skaits - 104)


Dzimums
Vīrieši 51 49%
Sievietes 53 51%

Izglītība
augstākā 65 62,5%
vidējā 37 35,6%
pamata 2 1,9%

Vecums
18 gadi 2 1,9%
20 gadi 2 1,9%
21 - 30 gadi 7 6,7%
31 - 40 gadi 23 22,1%
41 - 50 gadi 41 39,4%
51 - 60 gadi 24 23,1%
61 - 70 gadi 5 4,8%
-
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Vecākais kandidāts: 69 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 44,6 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 104 100%

Tautība
krievi 8 7,7%
latvieši 92 88,5%
poļi 1 1%
ukraiņi 1 1%
nav noradita 2 1,9%
+

Kandidēšana
Dzīvo 84 80,8%
Dzīvo, ir īpašums 1 1%
Dzīvo, strādā 12 11,5%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 4 3,8%
Ir tikai īpašums 1 1%
Strādā 2 1,9%