Statistika par
Baltinavas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 4, kandidātu skaits - 42)


Dzimums
Vīrieši 18 42,9%
Sievietes 24 57,1%

Izglītība
augstākā 19 45,2%
vidējā 23 54,8%

Vecums
20 gadi 2 4,8%
21 - 30 gadi 6 14,3%
31 - 40 gadi 7 16,7%
41 - 50 gadi 19 45,2%
51 - 60 gadi 5 11,9%
61 - 70 gadi 1 2,4%
71 - 80 gadi 1 2,4%
Virs 80 gadiem 1 2,4%
+
Jaunākais kandidāts: 20 gadi
Vecākais kandidāts: 81 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 43,5 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 42 100%

Tautība
krievi 2 4,8%
latvieši 38 90,5%
nav noradita 2 4,8%
+

Kandidēšana
Dzīvo 36 85,7%
Ir tikai īpašums 2 4,8%
Strādā 4 9,5%