Statistika par
Rugāju novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 5, kandidātu skaits - 71)


Dzimums
Vīrieši 37 52,1%
Sievietes 34 47,9%

Izglītība
augstākā 38 53,5%
vidējā 31 43,7%
pamata 2 2,8%

Vecums
18 gadi 1 1,4%
19 gadi 1 1,4%
21 - 30 gadi 15 21,1%
31 - 40 gadi 14 19,7%
41 - 50 gadi 27 38%
51 - 60 gadi 9 12,7%
61 - 70 gadi 4 5,6%
-
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Vecākais kandidāts: 67 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 40,7 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 71 100%

Tautība
latvieši 57 80,3%
nav noradita 14 19,7%

Kandidēšana
Dzīvo 57 80,3%
Dzīvo, strādā 9 12,7%
Ir tikai īpašums 4 5,6%
Strādā 1 1,4%