Statistika par
Bauskas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 8, kandidātu skaits - 147)


Dzimums
Vīrieši 77 52,4%
Sievietes 70 47,6%

Izglītība
augstākā 102 69,4%
vidējā 41 27,9%
pamata 4 2,7%

Vecums
18 gadi 3 2%
20 gadi 1 0,7 %
21 - 30 gadi 17 11,6%
31 - 40 gadi 21 14,3%
41 - 50 gadi 51 34,7%
51 - 60 gadi 44 29,9%
61 - 70 gadi 8 5,4%
71 - 80 gadi 2 1,4%
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Vecākais kandidāts: 73 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 45,4 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 147 100%

Tautība
krievi 1 0,7 %
latvieši 121 82,3%
lietuvieši 3 2%
vācieši 1 0,7 %
nav noradita 21 14,3%

Kandidēšana
Dzīvo 106 72,1%
Dzīvo, ir īpašums 6 4,1%
Dzīvo, strādā 7 4,8%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 21 14,3%
Ir tikai īpašums 3 2%
Strādā 4 2,7%