Statistika par
Iecavas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 7, kandidātu skaits - 89)


Dzimums
Vīrieši 46 51,7%
Sievietes 43 48,3%

Izglītība
augstākā 65 73%
vidējā 23 25,8%
pamata 1 1,1%
-

Vecums
21 - 30 gadi 18 20,2%
31 - 40 gadi 24 27%
41 - 50 gadi 28 31,5%
51 - 60 gadi 14 15,7%
61 - 70 gadi 5 5,6%
Jaunākais kandidāts: 21 gadi
Vecākais kandidāts: 70 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 41,4 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 89 100%

Tautība
krievi 4 4,5%
latvieši 75 84,3%
ukraiņi 1 1,1%
nav noradita 9 10,1%

Kandidēšana
Dzīvo 83 93,3%
Dzīvo, ir īpašums 1 1,1%
Ir tikai īpašums 3 3,4%
Strādā 2 2,2%