Statistika par
Rundāles novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 5, kandidātu skaits - 58)


Dzimums
Vīrieši 27 46,6%
Sievietes 31 53,4%

Izglītība
augstākā 32 55,2%
vidējā 24 41,4%
pamata 2 3,4%

Vecums
19 gadi 2 3,4%
20 gadi 7 12,1%
21 - 30 gadi 6 10,3%
31 - 40 gadi 13 22,4%
41 - 50 gadi 17 29,3%
51 - 60 gadi 11 19%
61 - 70 gadi 2 3,4%
-
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
Vecākais kandidāts: 69 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 39,6 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 58 100%

Tautība
latvieši 27 46,6%
lietuvieši 1 1,7%
nav noradita 29 50%
-

Kandidēšana
Dzīvo 42 72,4%
Dzīvo, strādā 13 22,4%
Ir tikai īpašums 1 1,7%
Strādā 2 3,4%