Statistika par
Amatas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 6, kandidātu skaits - 91)


Dzimums
Vīrieši 48 52,7%
Sievietes 43 47,3%

Izglītība
augstākā 53 58,2%
vidējā 35 38,5%
pamata 3 3,3%

Vecums
20 gadi 1 1,1%
21 - 30 gadi 4 4,4%
31 - 40 gadi 21 23,1%
41 - 50 gadi 30 33%
51 - 60 gadi 26 28,6%
61 - 70 gadi 6 6,6%
71 - 80 gadi 2 2,2%
Virs 80 gadiem 1 1,1%
+
Jaunākais kandidāts: 20 gadi
Vecākais kandidāts: 82 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 47,1 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 91 100%

Tautība
latvieši 84 92,3%
lietuvieši 1 1,1%
nav noradita 6 6,6%

Kandidēšana
Dzīvo 68 74,7%
Dzīvo, strādā 10 11%
Ir tikai īpašums 7 7,7%
Strādā 6 6,6%