Statistika par
Daugavpils novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 7, kandidātu skaits - 126)


Dzimums
Vīrieši 70 55,6%
Sievietes 56 44,4%

Izglītība
augstākā 85 67,5%
vidējā 40 31,7%
pamata 1 0,8 %

Vecums
20 gadi 1 0,8 %
21 - 30 gadi 12 9,5%
31 - 40 gadi 27 21,4%
41 - 50 gadi 53 42,1%
51 - 60 gadi 26 20,6%
61 - 70 gadi 6 4,8%
71 - 80 gadi 1 0,8 %
Jaunākais kandidāts: 20 gadi
Vecākais kandidāts: 71 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 44,8 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 126 100%

Tautība
baltkrievi 2 1,6%
krievi 15 11,9%
latvieši 72 57,1%
lietuvieši 4 3,2%
nav noradita 23 18,3%
-

Kandidēšana
Dzīvo 104 82,5%
Dzīvo, strādā 1 0,8 %
Ir tikai īpašums 16 12,7%
Strādā 5 4%