Statistika par
Ilūkstes novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 5, kandidātu skaits - 59)


Dzimums
Vīrieši 33 55,9%
Sievietes 26 44,1%

Izglītība
augstākā 33 55,9%
vidējā 24 40,7%
pamata 2 3,4%

Vecums
20 gadi 2 3,4%
21 - 30 gadi 5 8,5%
31 - 40 gadi 12 20,3%
41 - 50 gadi 19 32,2%
51 - 60 gadi 15 25,4%
61 - 70 gadi 5 8,5%
71 - 80 gadi 1 1,7%
Jaunākais kandidāts: 20 gadi
Vecākais kandidāts: 71 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 45,8 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 59 100%

Tautība
krievi 1 1,7%
latvieši 48 81,4%
lietuvieši 1 1,7%
nav noradita 5 8,5%
-

Kandidēšana
Dzīvo 45 76,3%
Dzīvo, strādā 12 20,3%
Strādā 2 3,4%