Statistika par
Dobeles novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 7, kandidātu skaits - 125)


Dzimums
Vīrieši 70 56%
Sievietes 55 44%

Izglītība
augstākā 76 60,8%
vidējā 48 38,4%
pamata 1 0,8 %

Vecums
20 gadi 1 0,8 %
21 - 30 gadi 12 9,6%
31 - 40 gadi 21 16,8%
41 - 50 gadi 40 32%
51 - 60 gadi 43 34,4%
61 - 70 gadi 7 5,6%
71 - 80 gadi 1 0,8 %
Jaunākais kandidāts: 20 gadi
Vecākais kandidāts: 75 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 46,9 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 125 100%

Tautība
latvieši 77 61,6%
lietuvieši 1 0,8 %
poļi 1 0,8 %
nav noradita 46 36,8%

Kandidēšana
Dzīvo 117 93,6%
Ir tikai īpašums 5 4%
Strādā 3 2,4%