Statistika par
Auces novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 33)


Dzimums
Vīrieši 21 63,6%
Sievietes 12 36,4%

Izglītība
augstākā 23 69,7%
vidējā 9 27,3%
pamata 1 3%

Vecums
20 gadi 1 3%
31 - 40 gadi 6 18,2%
41 - 50 gadi 16 48,5%
51 - 60 gadi 10 30,3%
Jaunākais kandidāts: 20 gadi
Vecākais kandidāts: 60 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 46,6 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 33 100%

Tautība
krievi 1 3%
latvieši 28 84,8%
lietuvieši 1 3%
nav noradita 3 9,1%
-

Kandidēšana
Dzīvo 32 97%
Strādā 1 3%