Statistika par
Tērvetes novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 5, kandidātu skaits - 59)


Dzimums
Vīrieši 25 42,4%
Sievietes 34 57,6%

Izglītība
augstākā 38 64,4%
vidējā 21 35,6%

Vecums
21 - 30 gadi 2 3,4%
31 - 40 gadi 11 18,6%
41 - 50 gadi 24 40,7%
51 - 60 gadi 15 25,4%
61 - 70 gadi 5 8,5%
71 - 80 gadi 2 3,4%
Jaunākais kandidāts: 23 gadi
Vecākais kandidāts: 72 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 48,1 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 59 100%

Tautība
latvieši 23 39%
nav noradita 36 61%

Kandidēšana
Dzīvo 50 84,7%
Dzīvo, strādā 3 5,1%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 1 1,7%
Ir tikai īpašums 2 3,4%
Strādā 3 5,1%