Statistika par
Ozolnieku novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 8, kandidātu skaits - 115)


Dzimums
Vīrieši 74 64,3%
Sievietes 41 35,7%

Izglītība
augstākā 87 75,7%
vidējā 25 21,7%
pamata 3 2,6%

Vecums
20 gadi 1 0,9 %
21 - 30 gadi 20 17,4%
31 - 40 gadi 29 25,2%
41 - 50 gadi 32 27,8%
51 - 60 gadi 23 20%
61 - 70 gadi 10 8,7%
Jaunākais kandidāts: 20 gadi
Vecākais kandidāts: 70 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 43,1 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 115 100%

Tautība
latvieši 69 60%
nav noradita 46 40%

Kandidēšana
Dzīvo 95 82,6%
Dzīvo, ir īpašums 1 0,9 %
Ir tikai īpašums 10 8,7%
Strādā 9 7,8%