Statistika par
Jēkabpils novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 5, kandidātu skaits - 84)


Dzimums
Vīrieši 45 53,6%
Sievietes 39 46,4%

Izglītība
augstākā 39 46,4%
vidējā 44 52,4%
pamata 1 1,2%

Vecums
21 - 30 gadi 4 4,8%
31 - 40 gadi 22 26,2%
41 - 50 gadi 36 42,9%
51 - 60 gadi 17 20,2%
61 - 70 gadi 5 6%
+
Jaunākais kandidāts: 22 gadi
Vecākais kandidāts: 69 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 44,8 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 84 100%

Tautība
latvieši 54 64,3%
nav noradita 30 35,7%

Kandidēšana
Dzīvo 66 78,6%
Dzīvo, ir īpašums 1 1,2%
Dzīvo, strādā 10 11,9%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 6 7,1%
Strādā 1 1,2%