Statistika par
Viesītes novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 4, kandidātu skaits - 55)


Dzimums
Vīrieši 35 63,6%
Sievietes 20 36,4%

Izglītība
augstākā 37 67,3%
vidējā 17 30,9%
pamata 1 1,8%

Vecums
21 - 30 gadi 5 9,1%
31 - 40 gadi 5 9,1%
41 - 50 gadi 24 43,6%
51 - 60 gadi 15 27,3%
61 - 70 gadi 6 10,9%
Jaunākais kandidāts: 25 gadi
Vecākais kandidāts: 67 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 47,9 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 55 100%

Tautība
krievi 1 1,8%
latvieši 52 94,5%
nav noradita 1 1,8%
-

Kandidēšana
Dzīvo 51 92,7%
Ir tikai īpašums 3 5,5%
Strādā 1 1,8%