Statistika par
Krustpils novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 6, kandidātu skaits - 96)


Dzimums
Vīrieši 38 39,6%
Sievietes 58 60,4%

Izglītība
augstākā 53 55,2%
vidējā 43 44,8%

Vecums
21 - 30 gadi 8 8,3%
31 - 40 gadi 18 18,8%
41 - 50 gadi 39 40,6%
51 - 60 gadi 25 26%
61 - 70 gadi 6 6,3%
Jaunākais kandidāts: 24 gadi
Vecākais kandidāts: 64 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 45,4 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 96 100%

Tautība
baltkrievi 1 1%
krievi 3 3,1%
latvieši 81 84,4%
nav noradita 10 10,4%
-

Kandidēšana
Dzīvo 76 79,2%
Dzīvo, ir īpašums 1 1%
Dzīvo, strādā 1 1%
Ir tikai īpašums 8 8,3%
Strādā 9 9,4%
Strādā, ir īpašums 1 1%