Statistika par
Salas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 31)


Dzimums
Vīrieši 17 54,8%
Sievietes 14 45,2%

Izglītība
augstākā 21 67,7%
vidējā 9 29%
pamata 1 3,2%
-

Vecums
21 - 30 gadi 1 3,2%
31 - 40 gadi 8 25,8%
41 - 50 gadi 11 35,5%
51 - 60 gadi 7 22,6%
61 - 70 gadi 3 9,7%
71 - 80 gadi 1 3,2%
Jaunākais kandidāts: 24 gadi
Vecākais kandidāts: 72 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 47 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 31 100%

Tautība
baltkrievi 1 3,2%
latvieši 14 45,2%
lietuvieši 1 3,2%
nav noradita 15 48,4%

Kandidēšana
Dzīvo 27 87,1%
Ir tikai īpašums 2 6,5%
Strādā 2 6,5%