Statistika par
Krāslavas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 8, kandidātu skaits - 123)


Dzimums
Vīrieši 75 61%
Sievietes 48 39%

Izglītība
augstākā 79 64,2%
vidējā 44 35,8%

Vecums
19 gadi 1 0,8 %
21 - 30 gadi 14 11,4%
31 - 40 gadi 17 13,8%
41 - 50 gadi 47 38,2%
51 - 60 gadi 32 26%
61 - 70 gadi 9 7,3%
71 - 80 gadi 3 2,4%
-
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
Vecākais kandidāts: 76 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 46,5 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 123 100%

Tautība
baltkrievi 1 0,8 %
krievi 3 2,4%
latvieši 57 46,3%
lietuvieši 1 0,8 %
nav noradita 57 46,3%
-

Kandidēšana
Dzīvo 117 95,1%
Ir tikai īpašums 4 3,3%
Strādā 2 1,6%