Statistika par
Aglonas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 4, kandidātu skaits - 61)


Dzimums
Vīrieši 32 52,5%
Sievietes 29 47,5%

Izglītība
augstākā 33 54,1%
vidējā 27 44,3%
pamata 1 1,6%

Vecums
19 gadi 1 1,6%
21 - 30 gadi 6 9,8%
31 - 40 gadi 14 23%
41 - 50 gadi 31 50,8%
51 - 60 gadi 7 11,5%
61 - 70 gadi 2 3,3%
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
Vecākais kandidāts: 64 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 42,2 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 61 100%

Tautība
krievi 9 14,8%
latvieši 46 75,4%
nav noradita 6 9,8%

Kandidēšana
Dzīvo 55 90,2%
Ir tikai īpašums 2 3,3%
Strādā 4 6,6%