Statistika par
Kuldīgas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 9, kandidātu skaits - 163)


Dzimums
Vīrieši 111 68,1%
Sievietes 52 31,9%

Izglītība
augstākā 100 61,3%
vidējā 61 37,4%
pamata 2 1,2%
-

Vecums
19 gadi 1 0,6 %
20 gadi 1 0,6 %
21 - 30 gadi 25 15,3%
31 - 40 gadi 32 19,6%
41 - 50 gadi 53 32,5%
51 - 60 gadi 33 20,2%
61 - 70 gadi 16 9,8%
71 - 80 gadi 2 1,2%
-
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
Vecākais kandidāts: 74 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 44,4 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 163 100%

Tautība
latvieši 161 98,8%
lietuvieši 1 0,6 %
nav noradita 1 0,6 %

Kandidēšana
Dzīvo 147 90,2%
Dzīvo, strādā 1 0,6 %
Ir tikai īpašums 5 3,1%
Strādā 10 6,1%