Statistika par
Skrundas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 5, kandidātu skaits - 77)


Dzimums
Vīrieši 41 53,2%
Sievietes 36 46,8%

Izglītība
augstākā 36 46,8%
vidējā 40 51,9%
pamata 1 1,3%

Vecums
20 gadi 1 1,3%
21 - 30 gadi 9 11,7%
31 - 40 gadi 19 24,7%
41 - 50 gadi 31 40,3%
51 - 60 gadi 12 15,6%
61 - 70 gadi 3 3,9%
71 - 80 gadi 2 2,6%
+
Jaunākais kandidāts: 20 gadi
Vecākais kandidāts: 74 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 44 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 77 100%

Tautība
latvieši 59 76,6%
lietuvieši 1 1,3%
nav noradita 17 22,1%

Kandidēšana
Dzīvo 62 80,5%
Dzīvo, strādā 12 15,6%
Ir tikai īpašums 1 1,3%
Strādā 2 2,6%