Statistika par
Alsungas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 4, kandidātu skaits - 35)


Dzimums
Vīrieši 19 54,3%
Sievietes 16 45,7%

Izglītība
augstākā 13 37,1%
vidējā 19 54,3%
pamata 3 8,6%

Vecums
31 - 40 gadi 11 31,4%
41 - 50 gadi 13 37,1%
51 - 60 gadi 9 25,7%
61 - 70 gadi 2 5,7%
-
Jaunākais kandidāts: 34 gadi
Vecākais kandidāts: 66 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 45,9 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 35 100%

Tautība
latvieši 24 68,6%
nav noradita 11 31,4%

Kandidēšana
Dzīvo 25 71,4%
Dzīvo, ir īpašums 2 5,7%
Dzīvo, strādā 1 2,9%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 6 17,1%
Ir tikai īpašums 1 2,9%