Statistika par
Aizputes novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 5, kandidātu skaits - 73)


Dzimums
Vīrieši 40 54,8%
Sievietes 33 45,2%

Izglītība
augstākā 48 65,8%
vidējā 22 30,1%
pamata 3 4,1%

Vecums
18 gadi 1 1,4%
19 gadi 2 2,7%
21 - 30 gadi 8 11%
31 - 40 gadi 11 15,1%
41 - 50 gadi 26 35,6%
51 - 60 gadi 22 30,1%
61 - 70 gadi 3 4,1%
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Vecākais kandidāts: 64 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 44,1 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 73 100%

Tautība
latvieši 66 90,4%
nav noradita 7 9,6%

Kandidēšana
Dzīvo 42 57,5%
Dzīvo, ir īpašums 1 1,4%
Dzīvo, strādā 9 12,3%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 20 27,4%
Strādā 1 1,4%