Statistika par
Durbes novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 6, kandidātu skaits - 74)


Dzimums
Vīrieši 43 58,1%
Sievietes 31 41,9%

Izglītība
augstākā 41 55,4%
vidējā 31 41,9%
pamata 2 2,7%

Vecums
20 gadi 1 1,4%
21 - 30 gadi 7 9,5%
31 - 40 gadi 26 35,1%
41 - 50 gadi 19 25,7%
51 - 60 gadi 15 20,3%
61 - 70 gadi 5 6,8%
71 - 80 gadi 1 1,4%
+
Jaunākais kandidāts: 20 gadi
Vecākais kandidāts: 71 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 43,4 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 74 100%

Tautība
latvieši 73 98,6%
lietuvieši 1 1,4%

Kandidēšana
Dzīvo 65 87,8%
Dzīvo, strādā 2 2,7%
Ir tikai īpašums 2 2,7%
Strādā 5 6,8%