Statistika par
Grobiņas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 7, kandidātu skaits - 119)


Dzimums
Vīrieši 75 63%
Sievietes 44 37%

Izglītība
augstākā 79 66,4%
vidējā 39 32,8%
pamata 1 0,8 %

Vecums
20 gadi 1 0,8 %
21 - 30 gadi 15 12,6%
31 - 40 gadi 29 24,4%
41 - 50 gadi 35 29,4%
51 - 60 gadi 25 21%
61 - 70 gadi 11 9,2%
71 - 80 gadi 2 1,7%
Virs 80 gadiem 1 0,8 %
-
Jaunākais kandidāts: 20 gadi
Vecākais kandidāts: 83 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 45,4 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 119 100%

Tautība
latvieši 117 98,3%
nav noradita 2 1,7%

Kandidēšana
Dzīvo 83 69,7%
Dzīvo, ir īpašums 1 0,8 %
Dzīvo, strādā 5 4,2%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 15 12,6%
Ir tikai īpašums 4 3,4%
Strādā 11 9,2%