Statistika par
Rucavas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 5, kandidātu skaits - 67)


Dzimums
Vīrieši 35 52,2%
Sievietes 32 47,8%

Izglītība
augstākā 39 58,2%
vidējā 26 38,8%
pamata 2 3%

Vecums
19 gadi 1 1,5%
21 - 30 gadi 12 17,9%
31 - 40 gadi 13 19,4%
41 - 50 gadi 25 37,3%
51 - 60 gadi 11 16,4%
61 - 70 gadi 4 6%
71 - 80 gadi 1 1,5%
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
Vecākais kandidāts: 75 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 42,7 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 67 100%

Tautība
latvieši 54 80,6%
nav noradita 13 19,4%

Kandidēšana
Dzīvo 64 95,5%
Ir tikai īpašums 1 1,5%
Strādā 2 3%