Statistika par
Vaiņodes novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 3, kandidātu skaits - 44)


Dzimums
Vīrieši 25 56,8%
Sievietes 19 43,2%

Izglītība
augstākā 20 45,5%
vidējā 22 50%
pamata 2 4,5%

Vecums
18 gadi 1 2,3%
21 - 30 gadi 2 4,5%
31 - 40 gadi 11 25%
41 - 50 gadi 17 38,6%
51 - 60 gadi 7 15,9%
61 - 70 gadi 5 11,4%
71 - 80 gadi 1 2,3%
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Vecākais kandidāts: 71 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 45,8 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 44 100%

Tautība
latvieši 34 77,3%
nav noradita 10 22,7%

Kandidēšana
Dzīvo 43 97,7%
Ir tikai īpašums 1 2,3%