Statistika par
Alojas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 5, kandidātu skaits - 86)


Dzimums
Vīrieši 40 46,5%
Sievietes 46 53,5%

Izglītība
augstākā 52 60,5%
vidējā 33 38,4%
pamata 1 1,2%
+

Vecums
20 gadi 2 2,3%
21 - 30 gadi 7 8,1%
31 - 40 gadi 20 23,3%
41 - 50 gadi 34 39,5%
51 - 60 gadi 15 17,4%
61 - 70 gadi 7 8,1%
71 - 80 gadi 1 1,2%
-
Jaunākais kandidāts: 20 gadi
Vecākais kandidāts: 71 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 44,5 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 86 100%

Tautība
baltkrievi 1 1,2%
latvieši 84 97,7%
nav noradita 1 1,2%
+

Kandidēšana
Dzīvo 81 94,2%
Ir tikai īpašums 3 3,5%
Strādā 2 2,3%