Statistika par
Ludzas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 5, kandidātu skaits - 77)


Dzimums
Vīrieši 42 54,5%
Sievietes 35 45,5%

Izglītība
augstākā 56 72,7%
vidējā 21 27,3%

Vecums
19 gadi 1 1,3%
20 gadi 1 1,3%
21 - 30 gadi 6 7,8%
31 - 40 gadi 18 23,4%
41 - 50 gadi 21 27,3%
51 - 60 gadi 22 28,6%
61 - 70 gadi 7 9,1%
71 - 80 gadi 1 1,3%
+
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
Vecākais kandidāts: 72 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 45,9 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 77 100%

Tautība
krievi 7 9,1%
latvieši 25 32,5%
poļi 1 1,3%
nav noradita 44 57,1%

Kandidēšana
Dzīvo 70 90,9%
Ir tikai īpašums 4 5,2%
Strādā 3 3,9%