Statistika par
Ciblas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 5, kandidātu skaits - 65)


Dzimums
Vīrieši 27 41,5%
Sievietes 38 58,5%

Izglītība
augstākā 31 47,7%
vidējā 34 52,3%

Vecums
19 gadi 1 1,5%
21 - 30 gadi 5 7,7%
31 - 40 gadi 15 23,1%
41 - 50 gadi 23 35,4%
51 - 60 gadi 17 26,2%
61 - 70 gadi 4 6,2%
+
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
Vecākais kandidāts: 69 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 45 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 65 100%

Tautība
krievi 1 1,5%
latvieši 22 33,8%
nav noradita 42 64,6%
-

Kandidēšana
Dzīvo 60 92,3%
Ir tikai īpašums 1 1,5%
Strādā 4 6,2%