Statistika par
Cesvaines novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 2, kandidātu skaits - 17)


Dzimums
Vīrieši 8 47,1%
Sievietes 9 52,9%

Izglītība
augstākā 12 70,6%
vidējā 5 29,4%

Vecums
21 - 30 gadi 1 5,9%
31 - 40 gadi 3 17,6%
41 - 50 gadi 10 58,8%
51 - 60 gadi 2 11,8%
61 - 70 gadi 1 5,9%
Jaunākais kandidāts: 24 gadi
Vecākais kandidāts: 69 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 45,1 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 17 100%

Tautība
latvieši 17 100%

Kandidēšana
Dzīvo 12 70,6%
Ir tikai īpašums 1 5,9%
Strādā 4 23,5%