Statistika par
Preiļu novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 8, kandidātu skaits - 117)


Dzimums
Vīrieši 70 59,8%
Sievietes 47 40,2%

Izglītība
augstākā 68 58,1%
vidējā 47 40,2%
pamata 2 1,7%

Vecums
18 gadi 1 0,9 %
19 gadi 2 1,7%
21 - 30 gadi 13 11,1%
31 - 40 gadi 16 13,7%
41 - 50 gadi 44 37,6%
51 - 60 gadi 30 25,6%
61 - 70 gadi 8 6,8%
71 - 80 gadi 3 2,6%
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Vecākais kandidāts: 80 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 46,2 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 117 100%

Tautība
krievi 13 11,1%
latvieši 60 51,3%
poļi 1 0,9 %
nav noradita 42 35,9%
-

Kandidēšana
Dzīvo 108 92,3%
Ir tikai īpašums 2 1,7%
Strādā 7 6%