Statistika par
Riebiņu novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 5, kandidātu skaits - 70)


Dzimums
Vīrieši 38 54,3%
Sievietes 32 45,7%

Izglītība
augstākā 37 52,9%
vidējā 33 47,1%

Vecums
20 gadi 1 1,4%
21 - 30 gadi 5 7,1%
31 - 40 gadi 15 21,4%
41 - 50 gadi 34 48,6%
51 - 60 gadi 13 18,6%
61 - 70 gadi 2 2,9%
Jaunākais kandidāts: 20 gadi
Vecākais kandidāts: 68 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 44,3 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 70 100%

Tautība
krievi 3 4,3%
latvieši 48 68,6%
nav noradita 18 25,7%
-

Kandidēšana
Dzīvo 59 84,3%
Ir tikai īpašums 5 7,1%
Strādā 6 8,6%