Statistika par
Vārkavas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 4, kandidātu skaits - 46)


Dzimums
Vīrieši 21 45,7%
Sievietes 25 54,3%

Izglītība
augstākā 16 34,8%
vidējā 28 60,9%
pamata 2 4,3%

Vecums
18 gadi 1 2,2%
31 - 40 gadi 11 23,9%
41 - 50 gadi 23 50%
51 - 60 gadi 8 17,4%
61 - 70 gadi 3 6,5%
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Vecākais kandidāts: 69 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 45,8 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 46 100%

Tautība
latvieši 44 95,7%
lietuvieši 1 2,2%
nav noradita 1 2,2%
+

Kandidēšana
Dzīvo 43 93,5%
Dzīvo, strādā 1 2,2%
Ir tikai īpašums 1 2,2%
Strādā 1 2,2%