Statistika par
Rēzeknes novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 9, kandidātu skaits - 134)


Dzimums
Vīrieši 91 67,9%
Sievietes 43 32,1%

Izglītība
augstākā 78 58,2%
vidējā 52 38,8%
pamata 4 3%

Vecums
19 gadi 2 1,5%
20 gadi 1 0,7 %
21 - 30 gadi 14 10,4%
31 - 40 gadi 33 24,6%
41 - 50 gadi 46 34,3%
51 - 60 gadi 29 21,6%
61 - 70 gadi 7 5,2%
71 - 80 gadi 2 1,5%
-
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
Vecākais kandidāts: 79 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 44 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 134 100%

Tautība
baltkrievi 2 1,5%
krievi 17 12,7%
latvieši 65 48,5%
nav noradita 50 37,3%

Kandidēšana
Dzīvo 114 85,1%
Dzīvo, strādā 2 1,5%
Ir tikai īpašums 12 9%
Strādā 6 4,5%