Statistika par
Saldus novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 9, kandidātu skaits - 152)


Dzimums
Vīrieši 80 52,6%
Sievietes 72 47,4%

Izglītība
augstākā 98 64,5%
vidējā 51 33,6%
pamata 3 2%
+

Vecums
18 gadi 1 0,7 %
19 gadi 1 0,7 %
20 gadi 2 1,3%
21 - 30 gadi 11 7,2%
31 - 40 gadi 23 15,1%
41 - 50 gadi 61 40,1%
51 - 60 gadi 41 27%
61 - 70 gadi 10 6,6%
71 - 80 gadi 2 1,3%
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Vecākais kandidāts: 80 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 46 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 152 100%

Tautība
latvieši 120 78,9%
lietuvieši 2 1,3%
nav noradita 30 19,7%
-

Kandidēšana
Dzīvo 143 94,1%
Ir tikai īpašums 2 1,3%
Strādā 7 4,6%