Statistika par
Talsu novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 8, kandidātu skaits - 149)


Dzimums
Vīrieši 93 62,4%
Sievietes 56 37,6%

Izglītība
augstākā 97 65,1%
vidējā 48 32,2%
pamata 4 2,7%

Vecums
19 gadi 2 1,3%
21 - 30 gadi 18 12,1%
31 - 40 gadi 36 24,2%
41 - 50 gadi 48 32,2%
51 - 60 gadi 29 19,5%
61 - 70 gadi 13 8,7%
71 - 80 gadi 3 2%
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
Vecākais kandidāts: 76 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 44,4 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 149 100%

Tautība
krievi 2 1,3%
latvieši 144 96,6%
lietuvieši 1 0,7 %
lībieši 1 0,7 %
poļi 1 0,7 %

Kandidēšana
Dzīvo 110 73,8%
Dzīvo, ir īpašums 1 0,7 %
Dzīvo, strādā 24 16,1%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 11 7,4%
Ir tikai īpašums 1 0,7 %
Strādā 2 1,3%